Fontainas

Fontainas : "Rez +3"

next
Marin Kasimir
Computer graphic by Atelier d'Image
Printed by MMT
4 images de 2m10 x 21 mètres
Curateur Kurt Vanbelleghem pour "Établissement d'en face"
Maître de l'ouvrage : Ville de Bruxelles, Henri Simons échevin de l'urbanisme
Établissement d'en face

Association créée en 1991, "Établissement d'en face" est un lieu de production et de rencontre, un lieu de travail et d'exposition, de découvertes et d'expérimentation, un outil à disposition des artistes. Unique à Bruxelles, Établissement d'en face est un intermédiaire entre le public et l'institution et permet de rendre compte des nouvelles pratiques artistiques.
Ses activités prennent place dans une ancienne usine d'orfèvrerie située en plein centre ville, dans laquelle l'association dispose de deux salles d'exposition : Exhibition Space et The Clock room. D'autres projets utilisent des multiples supports en fonction de la volonté de l'artiste. Pour exemple l'installation de l'œuvre photographique de Marin Kasimir dans la place Fontainas en janvier 1999 ou la publication régulière de livres d'artistes. En outre, une programmation assidue de conférences et de lectures entend relancer les questionnements que l'art, l'artiste, les opérateurs et le public soulèvent sans cesse.

Établissement d'en face 52, rue d'Artois 1000 Bruxelles Tél/Fax : 02/ 512 85 42 e-mail : ets.denface@skynet.be Direction artistique : Eva Gonzalez-Sancho, Kurt Vanbelleghem Coordination : Guy Bovyn


Établissement d'en face, gesticht in 1991, is een productie- en ontmoetingsplaats, een ruimte waar men kan werken en tentoonstellen, ontdekken en experimenteren, kortom, een werktuig voor de kunstenaar. Deze vereniging, uniek in Brussel, speelt de rol van bemiddelaar tussen publiek en instituut, en doet daarbij verslag van de nieuwe artistieke praktijken.
Gesitueerd in het centrum van de stad beschikt Etablissement d'en face in haar gebouw, een oude fabriek, over twee tentoonstellingsruimten : Exhibition Space en The Clock room. Haar activiteiten blijven echter niet beperkt tot deze site aangezien, en dit in functie van een specifiek kunstenaarsproject, regelmatig wordt uitgeweken naar alternatieve 'dragers'. Voorbeelden van deze laatste optie zijn de inplanting van het fotografische werk van Marin Kasimir op het Fontainasplein en de regelmatige uitgave van kunstenaarsboeken. Daarenboven wil de vereniging middels een bestendige programmatie van conferenties en lezingen, vragen, opgeroepen door de kunst, de kunstenaar, de onderneming, en het publiek, in de schijnwerpers plaatsen.

Etablissement d'en face 52, Artesikstraat 1000 Brussel Tel/Fax : 02/ 512 85 42 e-mail : ets.denface@skynet.be Artistieke directie : Eva Gonzalez-Sancho, Kurt Vanbelleghem Coordinatie : Guy Bovyn